5. Lubię (Adorations)

Lubię, lubię deszcz za oknem,

Lubię, lubię silny wiatr,

Lubię patrzeć na płynące krople

- wtedy inny wydaje się świat.

To wszystko jest takie proste

nie potrzebne są tutaj słowa,

Tak jak drzewa kwitną na Wiosnę,

wszystko zaczyna się od nowa.

Lubię, lubię spacery samotne,

Lubię, lubię pachnący bez.

Lubię, siebie kiedy zmoknę

i gdy płaczę nie wstydzę się łez.

Wiesz, ja cieszyć się chcę

wszystkim co otacza mnie.

Każdą chwilą jaką przynosi dzień.

Spróbuj i ty, powiedzieć "Lubię"?

5. Adorations (translation)

I like, I like the rain on a window,

I like, I like strong wind,

I like to look on the raindrops,

- the world looks different.

Everything seems so simple,

There is not much to say,

Like the trees are blooming in the Spring,

Everything has its own beginning.

I like, I like solitary walks,

I like, I like smell of lilacs.

I like when I get wet in the rain,

And when I cry I am not ashamed of tears.

You know, I want to enjoy !

everything that is around me.

Every minute of my day,

Why not saying "I like?"