10. Little Dove

(Composed and performed by Kasia)

Sung in Polish

Fly little Dove, fly above the star.

Bring me a peace from above to my heart.

I wish to fly like you, to have wings to have freedom.

To see those who I love, to find those who are gone.

Somewhere, up there, somewhere….

White, little Dove fly above this world.

Bring us the joy of pure Love from above.

I know it's not for me, to have wings be like you are.

I have to stay on earth, without wings I will start

To learn how to be free…

Copyright © Kasia Haroldsen

10. Mały Gołąbek

(Composed and performed by Kasia)

Sung in Polish

Poleć mały Gołąbku, ponad gwiazdę.

Przynieś mi z wysokości wyciszenie do mojego serca.

Pragnę być tak jak ty, mieć skrzydła, mieć wolność.

Zobaczyć tych których kocham, odnaleźć tych którzy odeszli.

Gdzieś, wysoko, gdzieś tam…

Biały, mały Gołąbku leć ponad ten świat,

Przynieś nam radość czystej miłości z nieba.

Wiem, że to nie jest dla mnie aby mieć skrzydła tak jak ty.

Muszę zostać na ziemi i bez skrzydeł będę się uczyć jak być wolnym…