Błogosławieni którzy wytrwają (Bless Those Who Endure) – Lyrics

 

6. Błogosławieni którzy wytrwają

(Composed and performed by Kasia)

Sung in Polish

Błogosławisz tych którzy wytrwają,

Błogosławieni przez Ciebie.

Choć nierozumieją ale ufają,

Wywyższeni zostaną w niebie.

Jesteś Ojcem Sprawiedliwym,

Jesteś Bogiem Prawdziwym,

Jesteś Drogą do miłości,

Jesteś Światłem w ciemności.

Trudno jest byc doskonalym,

Trudno tez na wzor twoj zyc,

Dla ciebie jestem dzieckiem malym

Prosze naucz mnie, naucz wytrwalym byc.

Jesteś Ojcem Sprawiedliwym,

Jesteś Bogiem Prawdziwym,

Jesteś Drogą do miłości,

Jesteś Światłem w ciemności.

Chciałabym dotknąć Twojej dłoni,

Chciałabym zobaczyć Cię.

Lecz Ty jeszcze mi na to nie pozwolisz

Bo czasem grzech “oślepia” mnie.

Nie jestem jeszcze doskonała,

Nie jestem zawsze wytrwała,

Lecz będę się starała

zaczynając od nowa w każdy dzień,

zaczynając od nowa w każdy dzień.

Copyright © Kasia Haroldsen

6. Bless Those Who Endure

(Composed and performed by Kasia)

Sung in Polish

Thou blesses those who endure,

They are blessed by Thee.

Even though they don’t understand now

They trust and someday they will be high in heaven.

Thou are the Just Father,

Thou are the God of Truth

Thou are the Path of Love,

Thou are the Light in the darkness.

It is difficult to be perfect,

It is difficult to follow Thou example,

I am like a small child,

Please teach me, teach how to endure.

Thou are the Just Father,

Thou are the God of Truth

Thou are the Path of Love,

Thou are the Light in the darkness.

I would like to touch

Thou hand,I would like to see Thee

But Thou will not let me yet,

Because my sins “make me blind”.

I am not perfect yet,I don’t always endure,

But I will try starting each day

Starting in a new day.