Zbawiciel Mojej Duszy

Released in 2010. Zbawiciel Mojej Duszy (The Savior of My Soul) captures the beauty of spiritual uplift and enlightenment with haunting and memorable arrangements for your listening pleasure. Features 12 new songs. Retails for $15.95.

Purchase Kasia’s music

Lubię

Kasia’s debut CD. “Lubie,” originally released in 2004, features melodic and harmonious blending of voice and instruments to create exquisite musical journeys, Lubie means in English “I Like”.

Purchase Kasia’s music

1. Chrystusie (Christ)

(Sung in Polish)

Powodem wybrania tej piosenki był silny wpływ muzyki i słów które słyszałam w dzieciństwie. W późniejszej fazie mojego życia zdałam sobie sprawę z głebokiego znaczenia słów które pomogły mi w poszukiwaniu drogi do Chrystusa… Brzmienie Altówki w tym utworze wyraża głęboki żal w duszy człowieka podczas poszukiwania Chrystusa…

The reason I chose this song , was the tune and the words that had a great impact on me in my childhood . Later when I was older I realized that the words had a deeper meaning while I was trying to find the path to Christ….The sound of viola represents the deep sorrow in the Soul of man while searching for Christ…

2. Bethany – Nearer, my God, to thee, nearer to thee!
(Blisko Boga)

(Sung in English)

The reason I chose this song was that I love to sing, which was used while the the Titanic was sinking (historical event). Our family had the opportunity to perform at church (Julian-cello, Alina -1st violin, Emil-2nd violin and I played viola) Eldon and Mayra sung together. It was a great experience and later when I was planing which songs I would use, I decided that “Nearer my God to thee” was very appropriate for this album. You can hear Mayra and Emil singing and me with Julian and Alina playing the instruments.

Powodem wybrania tej piosenki było to że ja bardzo lubię ten hymn który był grany podczas gdy Titanic tonął (historyczne wydarzenie) Razem z dziećmi miałam możliwość grać w kościele. (Julian-wiolonczela, Alina-1 skrzypce, Emil 2 skrzypce i ja grałam na altówce) Eldon z Mayrą śpiewali. Gdy planowałam które piosenki użyje do tego albumu, stwierdziłam, że ten hymn jest bardzo odpowiedni. Możecie posłuchać jak Mayra i Emil śpiewają i ja z Julianem i Aliną gramy na instrumentach.

3. Nadzieja (Hope)

(Sung in Polish)

Pewnego ranka obudził mnie śpiew ptaków. W moim pokoju zauważyłam promienie słoneczne i myslałam jak dobrze sie czuję gdy słońce świeci nawet gdy przechodzę trudne doświadczenia. Uwielbiam słoneczne dni, są to radosne dni jak Nadzieja…Postanowiłam napisać piosenkę “Nadzieja” bo wierzę że wszyscy potrzebujemy nadzieji tak jak słonecznych dni w naszym życiu… Pewnego ranka obudził mnie śpiew ptaków. W moim pokoju zauważyłam promienie słoneczne i myslałam jak dobrze sie czuję gdy słońce świeci nawet gdy przechodzę trudne doświadczenia. Uwielbiam słoneczne dni, są to radosne dni jak Nadzieja…Postanowiłam napisać piosenkę “Nadzieja” bo wierzę że wszyscy potrzebujemy nadzieji tak jak słonecznych dni w naszym życiu…

One morning I woke up early and I heard the birds singing. I could see the sunbeams in my room and I though , how much the sun brings me joy and warm feeling even during difficult times. I though of sun as my hope . I love sunny days, there is something joyful about sunshine it is like a hope… I decided to write a song that would be called “Hope”. I believe we all need hope in our lives as we need sunshine…

4. Zbawiciel (The Savior)

(Sung in English)

Nie wiele mogę powiedzieć odnośnie tej piosenki, tylko to że, było to prawdziwe wydarzenie. To doświadczenie pomogło mi w procesie nawrócenia. Naprawdę widziałam Światło i naprawdę odczułam Jego obecność podczas Bożego Narodzenia…

There is not much to say about this song, the only thing I can say, is that this is a true experience that helped me in my conversion. I did see a Light and I did feel His presence during Christmas Night…

5. Cierpliwość (Patience)

(Sung in Polish)

Ta piosenka została napisana z myślą o sobie abym pamiętała o cierpliwości. Abym pamiętała że cierpliwość pochodzi od Boga jeśli wierzę i ufam Jemu. On może nauczyć mnie cierpliwości i czekania na to co jest dla mnie właściwe…

This song was written for myself, so I can remember to be patient. To remind myself that patience comes from the Lord if I believe and trust Him. He will teach me to be patient and wait for the things that meant to be.

6. Błogosławieni którzy wytrwają
(Bless Those Who Endure)

(Sung in Polish)

“Błogosławieni którzy wytrwają do końca…” Ten fragment z Pism ma wielkie znaczenie w moim życiu. W związku z tym postanowiłam napisać piosenkę. Jest to piosenka o wytrwałości we wszystkim co robię, przypomnienie dla mnie, że ufając Bogu mogę wytrwać we wszystkim.

“Blessed are those who endure to the end…” this scripture had a great impact on me so I decided that I will write a song. It is about enduring in all that I do and remind myself that I can endure if I put trust in God.

7. Smutny Człowiek
(A Poor Wayfaring Man of Grief)

(Sung in English)

Ten hymn jest napisany w starodawnym stylu ale ma silną wiadomość o tym jak obcy człowiek jest porównany do Zbawiciela… Jak traktujemy obcych? Jak sluzymy innym?

This hymn is written in an old English language, it has a powerful message about how a stranger represents a Savior… How do we treat each other? How do we serve one another?

8. Dziękuje Tobie Panie
(Thank The Lord)

(Sung in Polish)

Tyle jest wspaniałych rzeczy, wspaniałych ludzi dookoła mnie, za co jestem bardzo wdzięczna. Nawet za doświadczenia które powodują że jestem bardziej wyrtwała. W wielu życiowych sytuacjach odczuwałam błogosławieństwa Boże i dlatego napisałam tę piosenkę…

I feel like there is so many things and people around me that I should be thankful! Even for the trials that make me stronger. I’ve been blessed in many ways and that is why I wrote this song…

9. Droga Jezusa
(The Path of Jesus)

(Sung in Polish)

a piosenke była napisana podczas mojego nawrócenia, czułam sie zagubiona i niepewna. Zrozumiałam, że prawdziwe szczęście jest tylko wtedy gdy mamy Boga w życiu. Żyłam “w świecie” myśląc że jestem szczęśliwa ale tak naprawdę brakowało mi czegoś. Gdy odkryłam “Drogę” wiedziałam że nie jestem już samotna i nie mam czego się bać…Wiedziałam że ta Droga zaprowadzi mnie do Jezusa.

I was inspired to write this song during my conversion time, I felt lost and confused. I learned that the true happiness comes when we have God in our life. I lived ‘in the world” thinking that I am happy but in reality I was missing something deeper and when I found “The Path,” I knew that I am not lonely or afraid anymore…I knew that this Path will lead me to Jesus.

10. Mały Gołąbek
(Little Dove)

(Sung in English)

Po śmierci mojego kuzyna, usiadłam do pisania i zaczęłam komponować. Napisałam tę piosenkę z myślą o tych wszystkich którzy byli w moim życiu a dzis już ich nie ma, odeszli, gdzieś tam… wysoko…

After my cousin passed away, I sat to the piano and composed this song. While I was working on this song I thought about all those people who were in my life and now they are gone, somewhere…up there….

11. Modlitwa
(Prayer)

(Sung in Polish)

W czasie gdy mieszkałam w Warszawie z moimi dziadkami pisałam wiele piosenek. Czasami odwiedzała mnie bliska rodzina (rodzenstwo czy rodzice) W tym czasie gdy pisałam tę piosenkę, odwiedził mnie mój Tato i zaśpiewałam mu ten utwór. On był bardzo wzruszony i miał łzy w oczach. Powiedział mi że odczuwał wpływ Ducha Św. Jestem wdzięczna jemu za to wszystko co dla mnie zrobił w życiu, tak jak jestem wdzięczna Ojcu Niebiańskiemu za duchowe doświdczenia. To jest moja wdzięczna modlitwa do Boga…

I lived in Warsaw with my grandparents at that time when I was working on this song. Sometimes I would have visits from my siblings or parents. During that time my dad visited me and I was able to share with him this song. He was very touched and had tears in his eyes after I finished singing. He told me that he felt the Spirit.

I told him that I appreciated all the things he provided for me, here on earth, as I appreciate my Heavenly Father for the spiritual gifts and understanding of things. This is my prayer to God with gratitude heart…

12. Chrystusie
(Christ a cappella)

(Sung in Polish)

Powodem wybrania tej piosenki był silny wpływ muzyki i słów które słyszałam w dzieciństwie. W późniejszej fazie mojego życia zdałam sobie sprawę z głebokiego znaczenia słów które pomogły mi w poszukiwaniu drogi do Chrystusa… Brzmienie Altówki w tym utworze wyraża głęboki żal w duszy człowieka podczas poszukiwania Chrystusa…

The reason I chose this song , was the tune and the words that had a great impact on me in my childhood . Later when I was older I realized that the words had a deeper meaning while I was trying to find the path to Christ….The sound of viola represents the deep sorrow in the Soul of man while searching for Christ…

Download this Month’s FREE Song!