Droga Jezusa (The Path of Jesus) – Lyrics

9. Droga Jezusa

(Composed and performed by Kasia)

Sung in Polish

Panie! Ja szczęśliwa jestem

bo wiem, że teraz żyję.

Panie! Mówię cicho, szeptem,

serce moje miłość kryje.

Co by się stało gdyby nie Ty?

Jaka bym była? Nie chcę wiedzieć,

Nie mów mi.

Panie! Nie łatwa jest Twa droga,

pozostawia ślad cierpienia.

Panie! Ja zaczełam życie od nowa.

Jesteś Drogą do Zbawienia.

Z całego serca dziękuje Ci!

Za miłość, wiarę I nadzieję.

Za wszystkie dni.

Ojcze! Moje życie jest próbą,

Misję do spełnienia mam.

Ojcze! Wszystko inne jest zgubą.

Piękny przygotowałeś Plan.

Pragnę dla Ciebie – Boże żyć.

Nieść za przykładem Jezusa krzyż.

Chcę za Nim iść…

Copyright © Kasia Haroldsen

9. The Path of Jesus

(Composed and performed by Kasia)

Sung in Polish

Lord! I am Happy, because I know I am alive.

Lord! I am whispering

My heart is filled with love.

What would happen without Thee? What would I be?

I don’t want to know, don’t tell me.

Lord! Thou Path is at times uneasy,

It leaves sufferings behind.

Lord! I started my life over.

Thou are the Path to Salvation.

Thank Thee from my heart for love, faith, and hope.

I am thankful for every day.

Father! My life is a test,

I have a mission to fulfill.

Father! I am lost in the world,

Thou plan is beautiful