Lubię (Adorations) – Lyrics

5. Lubię

Sung in Polish

Lubię, lubię deszcz za oknem,

Lubię, lubię silny wiatr,

Lubię patrzeć na płynące krople

– wtedy inny wydaje się świat.

To wszystko jest takie proste

nie potrzebne są tutaj słowa,

Tak jak drzewa kwitną na Wiosnę,

wszystko zaczyna się od nowa.

Lubię, lubię spacery samotne,

Lubię, lubię pachnący bez.

Lubię, siebie kiedy zmoknę

i gdy płaczę nie wstydzę się łez.

Wiesz, ja cieszyć się chcę

wszystkim co otacza mnie.

Każdą chwilą jaką przynosi dzień.

Spróbuj i ty, powiedzieć “Lubię”?

5. Adorations

Sung in Polish

I like, I like the rain on a window,

I like, I like a strong wind,

I like to look at the raindrops,

– the world looks different.

Everything seems so simple,

There is not much to say,

Like the trees blooming in the Spring,

Everything has its beginning.

I like, I like solitary walks,

I like, I like the smell of lilacs.

I like when I get wet in the rain,

And when I cry, I am not ashamed of my tears.

You know, I want to enjoy it!

Everything that is around me.

Every minute of my day,

Why not say, “I like?”