Modlitwa (Prayer) – Lyrics

11. Modlitwa

(Poem composed and performed by Kasia)

Sung in Polish

Panie mój, jeśli Ty chcesz pójdę gdzie mnie wezwiesz

Panie mój, Ty dobrze wiesz gdzie mnie potrzebujesz!

Jestem Twoim stworzeniem, tak jak kwiaty, czy ptak.

Jestem twoim dziełemjak muzyka I wiatr.

Ty ukształtowałeś cały świat.

Boże mój, usłysz mnie chcę powiedzieć “dziękuję”!

Boże mój, Ty dobrze wiesz co moja dusza czuje.

Wszystko co stworzyłeś, misję do spełnienia ma,

Pracę którą rozdzieliłeś.

każda istota zna.

Ty Jesteś Nadzieją potrzebną nam.

Ojcze mój, naucz mnie być posłusznym dzieckiem.

Ojcze mój, Ja bardzo chcę iść za Chrystusem.

Dziękuję za moje życie, za to że mam co jeść.

Za rodzinę I za okrycie.

Dziękuję, że mogę krzyż nieść.

Ty Jesteś Miłością na wieki.

Duchu Święty, prowadź mnie tak jak iść powinnam.

Duchu Święty, potrzebuję Cię, z Tobą czuję się silna.

Twoja przyjaźn jest prawdziwa

z miłością obserwujesz mnie.

Idąc z Tobą jestem szczęśliwa.

Jest mi smutno gdy zawiodę Cię,

A Ty Jesteś, Jesteś bo kochasz mnie.

Niech wszystko będzie jak chcesz – Amen

Copyright © Kasia Haroldsen

11. Prayer

(Poem composed and performed by Kasia)

Sung in Polish

O my Lord, if You want I will go to places You’ll call me.

O my Lord, You Know where You need me.

I am Your Creation just like Flowers and Birds.

I am Your Masterpiece like Music and Wind

Thou created all world.

O my God, please hear me, I wan to to thank Thee!

O my God, Thou knowest my Soul.

Everything that You created has a Mission to fulfill,

the Work Thou separated all the creatures know.

You are the Hope that we need.

O my Father, please teach me how to be obedient.

O my Father, I want to follow the Christ.

I thank Thee for my life, for the food I can eat,

for my family and the clothing.

Thank Thee for my “cross”.

You are the Eternal Love.

Holy Spirit, please guide me through my life.

Holy Spirit, I need Thy strength.

Thou Friendship is true, Thou watches me with Thy Love.

When I walk with Thee I feel happy.

I am sad when I disappoint Thee.

And Thou are still here because Thou Love me.

Let everything be Thy will – Amen