Przemijanie (Passing Time) – Lyrics

1. Przemijanie

Sung in Polish

Za oknem deszcz,

kolejny w tym roku.

Starzejemy się wiesz,

szara łza kręci się w oku.

Za oknem chmury,

ukryły słońca blask.

Obok siebie stoimy

a między nami czas.

Kiedy liście z drzew spadają,

to tak jakby coś skończyło się.

Narodziły się i umierają,

w takim samym rytmie.

Nie umiem dziś,

rozmawiać już z tobą.

Idziesz, nie zmienisz nic.

Muszę ja pogadać z sobą.

Pijmy herbatę,

póki ma jeszcze smak.

Na serce naszyję “łatę”

i będę żyła tak.

Kiedy liście…

Gdy nadchodzi taka chwila,

że jest trudno nam dogadać się,

Wtedy wierz mi, wszystko mija

jak kolejny dzień.

1. Passing Time

Sung in Polish

Out side it is raining,

once again this year.

We are getting old, you know.

a tear formed in my eye.

Out side there are clouds.

covering the sun’s rays

We stand side by side

with time between us

When the leaves fall,

It’s like something just ended.

They grew and died

in their own rhythm.

Today I don’t know

how to talk with you.

You go without changing a thing.

I need to meditate.

Lets have some tea,

while it still has its taste.

A “patch” on my heart

and on with my life.

When the leaves fall…

When the moment comes

that our conversation is awkward,

Time passes like

water under the bridge.