Cierpliwość (Patience) – Lyrics

5. Cierpliwość

(Composed and performed by Kasia)

Sung in Polish

Mam być mądra I pokorna, powinnam słuchać twych rad.

Mam zaufać I być spokojna, Ty uciszysz mego serca płacz.

Tyle pragnień mam codziennie, które chciałabym gotowe brać. Lecz wciąż słyszę – szepczesz spokojnie:

“Zaufaj, bądź cierpliwa, musisz czekać”!

Nie przyspieszę czasu swego,

nie przeskoczę samej siebie,

Choć nie rozumiem jeszcze wszystkiego,

To jedno wiem – muszę czekać cierpliwie.

Ty wiesz jakie jest me serce, Ty znasz dobrze myśli moje.

Proszę trzymaj mnie za recę, żyć bez Ciebie ja się boję.

Dajesz próby, doświadczenia, bo miłością obdarzyłeś mnie.

Kochając dajesz cierpienia, ucząc mnie jak żyć cierpliwie.

Wiem, że sama nic nie umiem, sama tylko zgubię się.

I choć czasem bywa trudniej, To jedno wiem z ufnością witam Dzień.

Nie przyspieszę czasu swego…

5. Patience

(Composed and performed by Kasia)

Sung in Polish

I have to be wise and humble,

I should listen to Your counsels.

I have to trust and be calm,

Thou will calm my crying heart.

Every day I have so many wishes (desires)

which I could just take (have them now)

But I hear Thou quietly whisper

“Trust, Be patient, you have to wait.

“I can’t make my time go faster

I can’t jump “over myself”,

Even though I don’t understand everything,

One thing I do know, I have to be Patient.

Thou knowest my heart, Thou knowest my thoughts,

Please hold my hand, I am scared to live without Thee.

Thou givest tests and trials, Because Thou lovest us.

By loving us Thou givest suffering,

Teaching me how to live patiently.

I know that I do not know much and can not do things by myself,

I only can be lost by myself.

Even though sometimes is so difficult,

The one thing I know, I am welcoming New Day.

I can’t make my time go faster…