Dziękuje Tobie Panie (Thank The Lord) – Lyrics

8. Dziękuje Tobie Panie

(Composed and performed by Kasia)

Sung in Polish

Dziękuje Tobie Panie!

Za długie moje czekanie,

Za ból i cierpienie,

za radość i nadzieję.

Wspaniele jest – Ojcze wielbić Cię!

Dziękuje Tobie Panie!

Za każde Twoje działanie.

Za pokorę i cierpliwość,

Za radość i za miłość.

Śpiewając chcę – Ojcze wielbić Cię!

Dziękuje Ojcze kochany!

Za ludzi na drogę zsyłanych.

Za dary Twego świata,

za siostrę i za brata.

Pobłogosław Boże wszystkich nas!

Copyright © Kasia Haroldsen

8. Thank Thee Lord

(Composed and performed by Kasia)

Sung in Polish

Thank Thee Lord for the long wait,

For my pain and suffering,

For joy and hope.

It is wonderful to worship Thee.

Thank Thee Lord!

For all Thou has done,

For humility and patience,

for gladness and love

Through my singing I want to worship Thee!

Thank Thee Beloved Father!

For people on my path,

for gifts of Thy world,

for sister and brother

Bless us All