Rachunek Sumienia (Reckoning of Conscience) – Lyrics

4. Rachunek Sumienia

Sung in Polish

Nocą kiedy jest już czas by spać,

Nocą kiedy niebo błyszczy jasnością gwiazd.

Ty masz czas na myślenie,

Nocą kiedy myśli kołują się w głowie,

Nocą próbujesz znaleźć na pytanie odpowiedź.

Czujesz, czujesz zmęczenie.

Ile pytań dziś zadałeś?

Ile przeszkód pokonałeś?

Ile swego czasu komuś dałeś?

Ile jeszcze dziś zrobić chciałeś?

Rankiem gdy już czas się obudzić,

Rankiem jeszcze jasiek pod głową tulisz,

Masz na dzień postanowienie,

Rankiem gdy już z domu wychodzisz,

Rankiem wierzysz, że coś ważnego zrobisz,

Masz na dzień nowe pragnienie.

Tyle jeszcze jest do zrobienia,

Tyle jeszcze jest do odnalezienia,

Tyle slów jest do wypowiedzenia,

Tyle jest serc do otworzenia.

4. Reckoning of Conscience

Sung in Polish

At night when it is time to go to sleep.

At night when the sky is covered with stars.

You have time to meditate

At night when your thoughts are flowing

At night you try to find answers to your questions.

You feel tired.

How many questions did you ask?

How many obstacles did you you pass?

How much of your time did you give?

How much did you want to accomplish today?

In the morning when you wake up,

In the morning still hugging your pillow,

You have renewed desire for today.

In the morning when you are leaving,

In the morning you believe

that something important you will do today.

You have renewed desire for today.

There are so many things to be done,

There are so many things to discover,

There are so many words to be said,

There are so many hearts to be open.